Savetovalište za brak i porodicu

Centar za Socijalni rad opštine Kula počinje 1. oktobra 2011. godine realizaciju projekta Savetovališta za brak i porodicu, kao još jedne usluge koja je prepoznata u Strategiji socijalne zaštite na lokalnom nivou. Edukacijom stručnih radnika stekli su se uslovi da se preduzmu konkretni koraci u vezi konstituisanja Savetovališta za brak i porodicu.

Naime, dva puta nedeljno dva stručna radnika će u Centru za socijalni rad, u prostorijama Savetovališta od 16 do 19 časova biti na raspolaganju svim porodicama i pojedinicima u fazi krize, žrtvama porodičnog nasilja, deci koja su zlostavljana i zanemarena kao i deci sa problemima u ponašanju.

U okviru Savetovališta će se primenjivati individualni i grupni rad, a po potrebi će se organizovati edukativne radionice iz grupe za podršku. Klijent ima neposredni kontakt, razgovor podrške kao i mogućnost upućivanja na adekvatniji porodično-terapeutski tretman. Pravna pomoć i medijacija će se ogledati u pažljivom slušanju iznesenih problema, proverom potrebnih činjenica i podataka, prikupljanjem potrebnih dokumenata, razgovorima sa ljudima iz okruženja i u aktivnoj podršci klijentu ka samostalnom rešavanju problema. Savetodavnim radom i terapeutskim tehnikama osnaživanja i pružanja psiho socijalne postići će se funkcionalna komunikacija i kvalitativna promena u partnerskoj relaciji i relacijama roditelj-roditelj; roditelj-dete; kao i drugačiji uvid u problem. Takođe, očekuje se i povećan broj uspešno okončanih postupaka mirenja i sporazumnih razvoda, kao i povećan broj prijavljenih i novootkrivenih slučajeva nasilja u porodici, a samim tim i broj zaštićenih i zbrinutih žrtava porodičnoh nasilja. Programima preventivnog rada i programima podizanja kulture življenja i socijalnog uključivanja povećao bi se broj dece bez rizika u ponašanju sa izgrađenim osećajem ua ličnu odgovornost i pravilno korišćenje slobodnog vremena

Prema rečima direktora Centra za socijalni rad Ranka Španjevića implementacija projekta Savetovališta za brak i decu daje puni doprinos povećanju kvaliteta i dostupnosti službi socijalne zaštite direktnim korisnicima jer se novim formama oslobađaju resursi koji su do sada bili neiskorišćeni. – Projekat su finansijski podržali Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu zaštitu i demografiju i opština Kula. U skladu sa strategijom socijalne zaštite predviđeno je i postepeno preuzimanje finansiranja projekta od strane lokalne samouprave – kaže Španjević. On je izrazio očekivanje da će Savetovalište nastaviti rad i posle 31. marta 2012. godine kada ističe rok za implementaciju ovog projekta, te da će se uspostavljanjem rada Savetovališta za brak i porodicu kao trajne usluge pronaći i adekvatan prostor za ove namene.