Prava i usluge

PRAVA I USLUGE IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIKE O ČIJOJ REALIZACIJI SE STARA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

 1. ostvarivanje prava na materijalno obezbeđenje;
 2. ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
 3. ostvarivanje prava na pomoć za osposobljavanje za rad;
 4. ostvarivanje prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite;
 5. ostvarivanje prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu;
 6. hraniteljstvo;
 7. usvojenje;
 8. starateljstvo;
 9. određivanje i promeni ličnog imena deteta;
 10. mere preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava;
 11. mere korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava.

Pročitaj više …