Potrebna dokumentacija

Materijalno obezbeđenje porodice

Potrebna dokumentacija:

Lična karta na uvid i njena fotokopija
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Uverenje o imovnom stanju (štednja, gotov novac, hartije od vrednosti, vrednost otuđene imovine …)
– Uverenje sa Zavoda za tržište rada
– Potvrda o visini primanja za srodnike (mogućnost i obaveze srodnika da mu pruži izdržavanje) osim dečijeg i roditeljskog  dodatka, dodatka za pomoć i negu drugog lica i primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda
– Uverenje za decu da su na redovnom školovanju
– Za decu prijava prebivališta iz SUP
– Uverenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
– Uverenje da se ne zadužuje porezima i doprinosima
– Ukoliko je brak razveden – kopija presude
– Ukoliko su deca vanbračna – kopija presude za izdržavanje ukoliko je ona već doneta
– Ukoliko je prestao radni odnos – kopija rešenja

Dodatak za pomoć i negu drugog lica

Potrebna dokumentacija:

Zahtev
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Predlog lekara opšte prakse za veštačenje
– Nalazi lekara specijalista
– Kopija lične karte
– Fotokopija zdravstvene knjižice
– Fotokopija rešenja o kategorizaciji
– Uverenje da podnosilac zahteva ne prima penziju RF PIOR-a
– Ukoliko je lice rođeno van teritorije Srbije – uverenje o državljanstvu

Pomoć za osposobljavanje za rad

Potrebna dokumentacija:

– Komplet zdravstvene dokumentacije
– Rešenje o invalidnosti (kategorizaciji)
– Kopija lične karte ili zdravstvena knjižica za lica ispod 16 godina
– Izvod iz matične knjige rođenih

Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu

Potrebna dokumentacija:

– Pismeni zahtev (2 primerka)
– Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (2 primerka)
– Fotokopija zdravstvene knjižice (prva i druga strana)
– Uverenje o zdravstvenom stanju sa Wasserman testom na zarazne bolesti i mišljenjem neuropsihijatra
– Fotokopija lične karte (2 primerka)
– Dokaz o prihodima srodnika u obavezi izdržavanja
– Uverenje o imovnom stanju (stan, ugovor o doživotnom izdržavanju…)
– Ček od penzije (original i 2 kopije) za poslednji mesec
– Rešenje o kategorizaciji za lica mentalno ometena u razvoju
– Ugovor o doživotnom izdržavanju ili poklonu (ukoliko postoji)
– Zahtev za staraoca za poseban slučaj i sl.

Jednokratna pomoć

Potrebna dokumentacija:

– Kopija lične karte za sva punoletna lica
– Izvodi iz matične knjige rođenih za decu
– Uverenje sa Zavoda za tržište rada – za nezaposlene
– Potvrda firme o lrihodima za poslednja tri meseca – za zaposlene
– Potvrda o penziji za poslednja tri meseca – za penzionere