O centru

U sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada Centar za socijalni rad vrši sledeća javna ovlašćenja:

 • Rešava u prvom stepenu o ostvarivanju prava utvrđenih ovim zakonom;
 • Pruža usluge socijalnog rada u postupku rešavanja o tim pravima;
 • Vrši isplatu novčanih prava utvrđenih ovim zakonom.

Centar za socijalni rad obavlja i stručne poslove u sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada, i to:

 • Otkriva i prati socijalne potrebe građana i probleme u oblasti socijalne zaštite
 • Predlaže i preduzima mere u rešavanju stanja socijalnih potreba građana i prati njihovo izvršenje
 • Organizuje i sprovodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite i neposredno pruža usluge socijalne zaštite i socijalnog rada
 • Razvija i unapređuje preventivne aktivnosti koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema
 • Pruža dijagnostičke usluge, sprovodi odgovarajući tretman, savetodavno-terapijske usluge i stručnu pomoć korisnicima
 • Podstiče, organizuje i koordinira profesionalni i dobrovoljni humanitarni rad u oblasti socijalne zaštite
 • Vodi evidenciju i dokumentaciju o pruženim uslugama i preduzetim merama u okviru svoje delatnosti
 • Vodi evidenciju o deci za usvojenje i potencijalnim usvojiocima na području za koje je osnovan
 • Vrši i druge poslove utvrđene zakonom i odlukom skupštine opštine