Продужен Јавни позив за куповину кућа на територији општине Кула

By | 7. novembar 2022.

Јавни позив  за куповину кућа на територији општине Кула за потребе пројекта АктИС Кула продужен је до 31. јануара 2023.године.

Општина Кула купује куће од заинтересованих лица у максималном износу до 25.000 долара, у зависности ако је објекат одмах усељив и није потребно улагати додатна новчана средства. Објекат може бити и јефтинији, трошкове адаптације сноси општина Кула.

Трошкове процене тржишне вредности непокретности, пореза на пренос апсолутних права, таксе за укњижење и друге трошкове везано за стицање права својине сносиће Општина Кула.

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор и откуп кућа. Документација се доставља на писарницу Општине или путем поште на адресу: Oпштина Кула, Лењинова 11, са напоменом „Активни инклузивни сервис Кула“.

За више информација и потребну документацију можете се обратити у Канцеларији за локални економски развој у згради општине – канцеларија број 311 или на телефон 025/751189.
Општина Кула са партнерима: Центар за социјални рад Кула и Удружење за МНРО „Плава птица“ спроводи пројекат „Активни инклузивни сервис Кула – АктИС“ који финансира Европска унија – Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији’’.

Јавни позив можете погледати овде.

.