Обавештење о остваривању права на дечији додатак

By | 31. oktobar 2022.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да, као родитељи деце која остварују право на додатак за помоћ и негу другог лица, можете поднети захтев за остваривање права на дечији додатак за то дете.

Уколико до сада нисте остварили наведено право за дете/децу која су корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, можете поднети захтев надлежној служби Општинске управе.

НАПОМЕНА: Ово обавештење је информативног карактера и нема потребе да се због истог обраћате Центру за социјални рад, већ је потребно да се о својим правима информишете код надлежне службе Општинске управе у Кули, на адреси Лењинова бр. 11.

Канцеларија за материјална давања

ЦСР општине Кула