Обавештење о правима на накнаду трошкова боравка у предшколској установи

By | 28. oktobar 2022.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да, као корисници права на новчану социјалну помоћ, можете поднети захтев за остваривање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за вашу децу предшколског узраста.

Уколико до сада нисте остварили наведено право за малолетно дете/децу предшколског узраста, можете поднети захтев надлежној служби Општинске управе.

НАПОМЕНА: Ово обавештење је информативног карактера и нема потребе да се због истог обраћате Центру за социјални рад, већ је потребно да се о својим правима информишете код надлежне службе Општинске управе у Кули, на адреси Лењинова бр. 11.

Канцеларија за материјална давања

ЦСР општине Кула