Oдржана уводна конференција пројекта „Активни инклузивни сервис Кула“

By | 13. decembar 2021.
Дана 07.12.2021. године, у Свечаној сали СО Кула одржана је уводна конференција пројекта „Активни инклузивни сервис Кула“ („АктИС Кула“). Партнери на пројекту финансирном од стране Европске уније су општина Кула, Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ Кула и Центар за социјални рад општине Кула.
Дугорочни циљ је да се овим пројектом допринесе повећању социјалне укључености најугроженијег становништва у општини Кула тако што ће им се омогућити да живе достојанствено и активно учествују у друштву.
Пројекат је усмерен на побољшање услова живота младих који излазе из хранитељске породице или институције за смештај, особа са инвалидитетом, жена жртава насиља у породици и економски угроженог локалног становништва.
Кроз програм социјалног становања за грађанке и грађане из рањивих друштвених група биће обезбеђено укупно 16 кућа / станова. Организовање обука и пружање подршке у запошљавању реализоваће се кроз сарадњу са пословним сектором, као и оснивањем и радом социјалног предузећа. За кориснике програма биће обезбеђена стална теренска стручна подршка од стране Мобилног тима за активну инклузију. До окончања пројекта биће израђени Стратегија социјалне заштите општине Кула и Кодекс доброг управљања у области активне инклузије.
Фото: kula.rs