Остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица за млдб. дете

By | 16. septembar 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ – Остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица за млдб. дете и права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета

Одлуком Уставног суда Србије број IУз-266/2017 од 28.05.2021. године утврђено је да одредба члана 12. став 7. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17 и 50/18), који се примењује од 1. јула 2018. године, није у сагласности са Уставом. Наведеним ставом Закона који је проглашен неуставним, остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета било је условљено некоришћењем права на додатак за помоћ и негу другог лица за дете.

Сви законски заступници млдб. деце којима је решењем надлежног центра за социјални рад обустављена даља исплата права на додатак за помоћ и негу другог лица за дете из претходно наведеног разлога, или је одбијен захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица за дете из претходно наведеног разлога, могу поднети захтев надлежном центру за социјални рад за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правоснажно. Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда. Како је одлука објављена 28. маја 2021. године, рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) истиче 28. новембра 2021. године.