ИНТЕРВЈУ: ГОРДАНА ВАКУЛА, ДИРЕКТОРИЦА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ КУЛА

By | 8. juna 2020.

РАД У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Центар за социјални рад општине Кула је поднео велики терет у току ванредног стања. Како је функционисала Ваша Установа у овом периоду?

-У периоду ванредног стања, Центар за социјални рад општине Кула је врло брзо прилагодио свој редован рад новонасталој ситуацији. Предузете су све мере препоручене од стране ресорног министарства, у циљу потпуне заштите корисника и запослених.

Рад запослених је и поред специфичних и отежаних услова, организован тако да се корисницима обезбеди доступност, а запосленима безбедност у пружању услуга социјалне заштите из наше надлежности. Запосленима који имају преко 60 година и мајкама деце до 12 година обезбеђен је рад од куће, а осталим запосленима су обезбеђена средства за заштиту – рукавице, маске, средства за дезинфекцију. Овде морам да нагласим да смо сву потребну опрему благовремено и у пуној потреби добили од Штаба за ванредне ситуације, односно локалне самоуправе. ЈКП „Комуналац“ је редовно, готово свакодневно дезинфиковао просторије у којима се рад одвијао. Привременим заштитама на прозорима смо успели да се довољно физички дистанцирамо од корисника, а да им истовремено у пуном радном времену будемо доступни.

На који начин су вам се грађани обраћали за помоћ и подршку и како је текао тај вид комуникације?

-С обзиром да се област којом се иначе бави ЦСР у посматраном периоду значајно сузила и свела на материјалну подршку угрожених становника наше општине, свој рад смо прилагодили управо пружању те врсте подршке и помоћи. Наиме, све захтеве смо примали путем редовне и електронске поште, али најчешће путем телефонских позива. Две линије фиксног телефона су биле отворене у току радног времена, а један мобилни број, намењен психо-социјалној подршци је био доступан чак 24 сата седам дана у недељи.

Једнократне новчане помоћи, које се финансирају из општинског буџета су исплаћиване на основу изјашњења корисника или новчано – путем поште или у виду намирница које су сами корисници навели као неопходне, а које су им достављали волонтери. Конкретно, исказано кроз цифре, за време трајања ванредног стања, ЦСР је донео 350 позитивних решења за исплату једнократних помоћи, у укупном новчаном износу од 1.351,817,00 динара, од чега је 82 корисника обезбеђено кроз намирнице, а 268 корисника се и поред мало дужег чекања, изјаснило за помоћ у новцу. Висина појединачне помоћи је износила просечно 4000 динара. Треба напоменути да је за 56 лица која су услед актуелне ситуације остала без редовних прихода исплаћено 235.000,00 динара из општинског буџета. Ова лица су се пријављивала или директно Центру или на имејл адресу председника општине.

Морам да нагласим да реализација помоћи у натури, као ни подизање новчаних давања на пошти за старије од 65 година не би било могуће да нисмо имали одличну сарадњу са волонтерима, који су оквиру Удружења МНРО „Плава птица“ од првог дана били изузетно спремни и способни да све што је било потребно ураде на најбољи могући начин. Међусобна комуникација и стална координација између Центра у Удружења је практично учинила да помоћ и подршка нашим суграђанима буде доступна, функционална и квалитетна.

У току ванредног стања често су упозоравали на могуће појачано насиље према женама и деци. Каква је статистика у нашој Општини по том питању?

-Потпуно очекивано, уз ванредна стања и ванредне услове живота, осим материјалних проблема, присутна је и потреба за психо-социјалном подршком. Саветовалиште за брак и породицу је стављено у службу доступног броја телефона у почетку до 20 часова сваког дана, а касније, због повећаног броја позива, уведено је 24 часовно дежурство психолога. У току реализације ове активности подршка је пружена појединцима и породицама које се налазе у стању психолошке потребе по више основа – породице у којима је регистровано насиље, породице где постоји проблем у вези виђања деце са другим родитељем и сродницима, деца на хранитељском смештају и хранитељи, појединци који су имали кризу изазвану изолацијом, страховима од болести и напуштености и слично.

После свега, потпуно смо сигурни да је овакав вид ангажовања, иако често невидљив, значајно допринео смањењу нивоа негативних осећања и напетости, који је потенцијални покретач дисфункционалних односа у породици и окружењу, али понекад и окидач за аутодеструктивно понашање. Породично насиље је било присутно у значајно мањој мери него иначе.

Ванредно стање је укинуто. Како сада функционише Центар?

-Ванредно стање јесте укинуто, живот свакако иде даље, али ми смо још увек у режиму високог опреза када је у питању директан контакт са корисницима, теренски рад и кућне посете, како због запослених, тако и због безбедности самих странака. Ипак, мислим да је важно рећи да Центар за социјални рад ни једног тренутка није био недоступан и затворен за потребе грађана, да смо остварили директне и посредне контакте са десетинама грађана на дневном нивоу, али смо успевали да испред наше службе нема редова, окупљања и чекања.

Настављамо са радом у пуном капацитету и очекујемо да све што је било потиснуто и склоњено као мање приоритетно – поремећени породични односи, разводи, судски поступци, па и породично насиље и све остало што је заправо суштина нашег стручног рада и поступања, поново заузме своје реално место у нашем радном и стручном ангажовању.

Захваљујући пре свега подршци Штаба за ванредне ситуације и локалне самоуправе, као и сарадњи са ПС Кула, Домом здравља, комуналним предузећима, волонтерским центром, Црвеним крстом и, наравно грађанима наше Општине, прошли смо озбиљан тест из којег смо, верујем сви много научили. Једна од најважнијих поука јесте да само ако смо солидарни, умрежени на свим нивоима, координисани и усклађени у заједничкој борби, можемо из невоље изаћи као победници.

Љ.Тијанић

Објављено у „Кулској комуни“ дана 01.06.2020. године.