Центар за социјални рад обележио Међународни дан детета

By | 20. novembra 2018.

Центар за социјални рад општине Кула, у оквиру редовне делатности, а посебно поводом Међународног дана детета, поклања изузетну пажњу и посвећеност бризи и заштити детета. Тим поводом, стручни радници Центра, обилазе хранитељске породице у којима су смештена деца без родитељског старања.

У нашој општини је тренутно 57-оро деце смештено у 40 хранитељских породица. Ова најосетљивија категорија корисника захтева свестрано и свеобухватно ангажовање, како стручних радника, старатеља и хранитеља који о њима воде бригу, тако и свих институција и друштва у целини.  Обележавање Дана детета само је један од начина да се сви актери друштвеног живота подсете на значај обезбеђивања услова за здраво и безбедно одрастање сваког детета.

Подразумева се да је срећније и задовољније дете које одраста у својој, комплетној, природној породици и окружењу, али социјална заштита има веома важан задатак да и деци која нису имала срећу да одрастају у природној породици, обезбеде окружење које је томе најближе и најсличније. Из тог разлога, развој хранитељског смештаја као облика заштите и оспособљавање хранитељских породица за обављање те дужности, јесте један од најважнијих задатака социјалне заштите, као области друштвеног живота и Центра за социјални рад као непосредног носиоца свих активности.