Посета породици у Руском Крстуру

By | 15. novembar 2018.

Две сестре, Весна и Нада Новаковић су након смрти оба родитеља, 2017. године, остале да живе у куци која је била трошна и угрозавајућа по њих. Уз помоћ средстава из донација и учешћем из општинског буџета, купљена им је кућа у Руском Крстуру.

Центар за социјални рад је пратио породицу и са истом био у сталном контакту. Приликом посете уочено је да су сестре стамбено добро збринуте, да су задовољне и имају услове за даље самостално обезбеђивање сопствене егзистенције.

Центар и даље материјално подржава породицу, али и саветодавно, пре свега зато што је једна од корисница још увек малолетна.