Јака и самосвесна жена је стуб сваке породице

By | 14. novembra 2018.

Побољшање положаја корисника социјалне помоћи, могућност запошљавања и самозапошљавања рањивих група, као и оснаживање и побољшавање положаја жена у руралним подручјима, биле су теме радног састанка којем су присуствовали представници из Центра за социјални рад Кула, Националне службе за запошљавање Сомбор, Сигурне куће Сомбор и председник општине Кула.
Директорка Центра за социјални рад Гордана Вакула, констатовала је након данашњег састанка лично и професионално задовољство због окупљања око ове важне теме. Основни циљ је оснаживање жена и јачање њене улоге, јер како истиче “Јака и самосвесна жена је стуб сваке породице, а здрава и снажна породица су основни услов за напредно, богато и здраво окружење, за напредно, богато и здраво друштво у целини“.
Она је такође захвалила свим учесницима овог састанка, јер једино кроз међусекторку сарадњу, кроз посматрање ситуације и проблема са различитих аспеката и са различитих позиција, може да се стекне реалан увид, који је неопходан за лакше и брже проналажење правих решења.
– Имам утисак после овог састанка, а и после свих ових активности да смо добар тим који ће моћи да ради и да делује заједно. Прави резултат који очекујемо јесте да створимо услове за леп, складан и сигуран живот у породици и у зајединци, а то није могуће без снажне жене. Била она мајка, ћерка, супруга, сестра, коју год улогу да носи, веома је важна- каже Вакула.