ИНТЕНЗИВНИЈА САРАДЊА СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНОМ КУЛА

By | 8. novembar 2018.

Као што је предвиђено Акционим планом Центра за социјални рад, који подразумева интензивнију сарадњу са Националном службом за запошљавање и општином Кула, у циљу смањења сиромаштва, а повећања броја запослених, данас је одржан састанак у просторијама Националне службе у Сомбору.

На састанку је договорено да ће од 9.новембра дипломирана правница из Општинске управе интензивно сарађивати са Националном службом за запошљавање у Кули на пословима који ће се односити на подизање активизма радно способних корисника кроз различите програме и обуке, који се налазе на евиденцији Националне службе и тренутно су актуелни, изјавила је директорка Центра за социјални рад, Гордана Вакула.