ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД-ИНТЕРВЈУ ЗА РТ ВОЈВОДИНЕ

By | 6. novembra 2018.

Директорка Центра за социјални рад Кула, Гордана Вакула, на позив РТ Војводине, у интервјуу, говорила је о активностима и иновацијама које Центар примењује у протеклом периоду, а односе се на оснаживање корисника социјалних услуга у сарадњи са Националном службом и Општином Кула, као и невладиним сектором који се бави социјалним предузетништвом и економским оснаживањем рањивих категорија друштва.

Директорка Центра се захвалила што медији показују интересовање за рад Центра и у време када то није изазвано неким немилим догађајем или израженим незадовољством неког корисника.

Свесни смо чињенице да социјална заштита није омиљена област, ни као струка, ни као област друштвеног живота, јер са једне стране имамо наслеђене проблеме, а са друге, лимитирана средства за њихово решавање. Уз подршку и разумевање Општинске управе и ресорног Министарства трудимо се да решимо животне и егзистенцијалне проблеме наших корисника.

У материјалним давањима, једном сегменту нашег деловања, примењујемо позитивне законске прописе као првостепени орган, али смо у сарадњи са Националном службом препознали могућност за радном активацијом, обукама и програмима за незапослене. Такође, у организацији Центра, а у сарадњи са месним канцеларијама почели смо са радионицама како бисмо пре свега подигли свест и активизам, како би изашли из система социјалне заштите како би корисници уз нашу подршку пронашли начин за сопствено радно ангажовање.

Подизање материјалног статуса породице директно позитивно условљава и превазилажење других проблема и поремећених породичних односа, смањење ризика од измештања деце, па и насиља у породици, изјавила је Вакула.