Превентивни час у Економској школи

By | 3. novembar 2018.

 

С обзиром да нам се ближи кампања 16 дана активизма у борби против насиља над женама, директорка Центра за социјални рад, Гордана Вакула, иницирала је састанак са директорком средње Економске школе, Марином Џакула, у циљу одржавања превентивног часа о спречавању насиља у партнерским односима, као и полицијска обука за самоодбрану.

Држава је ставила акценат на спречавање насиља у породици и јасно поделила надлежности и ингеренције између институција, тако да је улога Центра за социјални рад у превентивном, психолошком, саветодавном и правном делу јако значајна.

На састанку је договорено одржавање информативног часа, у уторак 6. новембра, уз учешће обученог предавача из Полицијске станице и стручног радника Центра.

Сматрамо да је веома важно подићи свест код ученика овог узраста о партнерским и породичним односима, као и развијати свест о толеранцији и мирном решавању сукоба.

Центар за социјални рад, поред својих редовних активности које обавља унутар Центра, пуно ради на превенцији и подизању свести о нултој толеранцији на било који облик насиља, изјавила је Вакула.