Интезивнија сарадња Центра за социјални рад и Националне службе

By | 10. oktobra 2018.

Ради имплементације позитивних законских решења из области запошљавања и смањења сиромаштва, директорка Центра за социјални рад Општине Кула, Гордана Вакула, у сарадњи са Општином и Националном службом за запошљавање, радиће се на активностима, којима се доприноси побољсању регулаторног оквира за радно способне примаоце социјалне помоћи.
Центар за социјални рад Општине Кула у наредном периоду успоставља интезивну сарадњу са Националном службом како би заједничким ресурсима повећали интензитет саветодавног рада са радно способним корисницима социјалне помоћи. Због тога, “очекујем да ће се у наредној години у буџету Општине наћи средства за додатно запошљавање младих људи у оквиру стручне праксе која би се одвијала у Центру за социјални рад”, истиче Вакула.