Održana obuka za stručne radnike u socijalnoj zaštiti i obrazovanju

By | 26. septembar 2018.

U utorak je u organizaciji Centra za socijalni rad opštine Kula održan stručni skup sa programom obuke na temu: „Postupanje centra za socijalni rad u organizovanju pomoći i podrške porodici u slučajevima postojanja rizika od izmeštanja dece“.

Cilj ovog programa je obezbeđivanje neophodnih uslova za primenu Konvencije o pravima deteta i odgovarajućih nacionalnih i međunarodnih pravnih akata, koji se odnose na zaštitu najboljeg interesa deteta u situacijama povećanog rizika od zloupotrebe, zanemarivanja i izmeštanja dece iz porodice. Program značajno doprinosi jačanju kapaciteta stručnjaka radi pružanja efikasnije podrške deci i njihovim porodicama, odnosno lakšem prepoznavanju detetovih potreba i nastanka rizika, razumevanju statusa i izazova u funkcionisanju porodice i efikasnijem pružanju podrške.

Program obuke je akreditovan kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, a realizuje se uz podršku Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije. Voditelji i predavači su bili autori programa, a učesnici su bili stručni radnici Centra za socijalni rad opštine Kula, kao i predstavnici (pedagozi i psiholozi) svih osnovnih i srednjih škola, predškolske ustanove i lokalne samouprave sa teritorije naše opštine.

Po završetku obuke, ocenjeno je da je organizovanje ovakvih skupova najbolji pristup sagledavanju i prevazilaženju problema u oblasti porodično pravne zaštite, kao i razvijanju međusektorske saradnje na nivou naše lokalne zajednice.