Centar za socijalni rad opštine Kula obeležio 55 godina rada

By | 6. april 2017.

Centar za socijalni rad opštine Kula je 30.marta 2017 godine, organizovanjem prigodne svečanosti i otvaranjem Savetovališta za brak i porodicu, obeležio 55 godina rada.

Centar Kula ne spada u najveće, pa čak ni u velike centre, ali svakako spada u najstarije organe starateljstva u državi. Formiran je Rešenjem Narodnog odbora u Kuli aprila 1961.godine, a sa radom je počeo oktobra 1962.godine. Gotovo dvadeset godina, od 1965.g do 1983.g, funkcionisao je kao Međuopštinski centar za socijalni rad za opštine Kula, Vrbas i Srbobran, sa sedištem u Kuli.

Nakon odvajanja Centra za socijalni rad opštine Vrbas i Srbobran 1983g, nastavlja sa radom kao samostalan u okviru svoje nadležnosti na teritoriji opštine Kula.

Svečanoj sednici koja je povodom obeležavanja jubileja održana, prisustvovali su, pored državnih sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vladimira Ilića i dr. Nenada Ivaniševića i Predsednik opštine Kula, Perica Videkanjić, zamenica Pokrajinskog seretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, dr. Milka Budakov, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Živorad Gajić, direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu Tatijana Grnčarski, kao i predstavnici lokalne samouprave, kolege iz centara i ustanova u okrugu, saradnici iz državnih institucija u lokalnoj zajednici, dugogodišnji radnici, penzioneri CSR Kula i mnogobrojni gosti.

U predstavljanju rada, direktorka Centra, Gordana Vakula je govorila o ulozi i položaju Centra, kako u dugogodišnjem ranijem periodu, tako i u današnjim uslovima. Navela je da je Odeljenje za smeštaj i zbrinjavanje starih osoba u Ruskom Krsturu pri CSR Kula formirano još sedamdesetih godina, doprinelo da se u Kuli 1988. godine otvori Dom za stare i penzionere. Takođe, da je iz Centra preko Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama formirana jedna od najznačajnijih usluga na lokalu, Udruženje za pomoć MNRO „Plava ptica“, kao i da se postojeća usluga Savetovališta za brak i porodicu podiže na jedan značajno viši, organizovaniji i vidljiviji nivo u lokalnoj zajednici.

Otvaranje novih prostorija za rad Savetovališta, nakon punih šest godina rada u okviru neodgovarajućeg i nedovoljnog prostora za rad samog Centra, konačno će obezbediti novu organizaciju rada, puno radno vreme, primeren prostor, kao i pojačan stručni kadar, a sve u cilju bolje dostupnosti i višeg kvaliteta ove usluge. Finansiranje rada je obezbeđeno iz namenskih sredstava nadležnog Ministarstva, a prostorije za rad je obezbedila lokalna samouprava.

Jedna od prostorija Savetovališta namenjena je i opremljena za održavanje ličnih odnosa, kontakata mldb. dece sa roditeljima i srodnicima u kontrolisanim uslovima. Do sada je to rađeno u krajnje neprimerenim uslovima, u tesnim i pretrpanim kancelarijama stručnih radnika u Centru.

Svi gosti su posetili nove prostorije Savetovališta, a državni sekretari su rečima razumevanja i podrške čestitali jubilej, izneli značaj učešća Ministarstva u finansiranju, koje je u poslednjih godinu dana uložilo oko tri miliona dinara u Centar za socijalni rad, u prošloj godini četiri i po miliona za razvoj usluga na lokalu, a u tekućoj godini planirano je dvostruko više. Istaknut je značaj razvoja usluge kao što je Savetovalište za brak i porodicu, kao i obezbeđivanje primerenih uslova za kontakte mldb. dece sa srodnicima u kontrolisanim uslovima.

Pored toga, jedna od najvažnijih novina jeste informacija da će biti predloženo da se CSR Kula nađe na listi centara planiranih za izgradnju novog objekta u kojem će nastaviti svoj rad posle 55. godina trajanja u istim, već odavno prevaziđenim i nedovoljnim prostorijama.

U prezentaciji rada je izneto da Centar Kula ima osamnaest zaposlenih organizovanih u Službu za neposrednu zaštitu korisnika, podeljenu na timove za zaštitu dece i odraslih i Službu za opšte poslove, sa Kancelarijom za materijalna davanja. Svi zaposleni nastoje da, uz primenu pozitivnih propisa i svih standarda stručnog rada, na najbolji mogući način obavljaju zadatke koje uslovi u kojima živimo i radimo nameću i zahtevaju. Preko pet hiljada korisnika u našoj opštini u toku godine obezbeđuje neko pravo ili uslugu. Najveći broj je u oblasti materijalne pomoći i podrške, broj korisnika NSP se kreće od 600 do 1400 porodica u toku godine, a broj jednokratnih pomoći je oko 1800 godišnje.

U ukupnom delokrugu rada, vredno je izdvojiti da Centar ima vrlo razvijen hraniteljski smeštaj. U 58 hraniteljskih porodica smešteno je 77 dece bez roditeljskog staranja, od kojih je 19 sa teritorija drugih opština. Centar sam radi obuku, pripremu, procenu i praćenje hranitelja, s obzirom da naša opština nije u nadležnosti Centra za porodični smeštaj.

Na svečanom skupu, kao i prilikom obilaska novih prostorija Savetovališta bilo je još mnogo razmenjenih utisaka i mišljenja. U atmosferi razumevanja i podrške, gosti su nastavili druženje, uz zajedničku želju da socijalna zaštita stalno podiže i jača svoju ulogu i da zauzima položaj koji zaslužuje i na lokalnom i na državnom nivou.

Gordana Vakula

Direktorka CSR Kula