Обавештење о правима на накнаду трошкова боравка у предшколској установи

Обавештавамо вас да, као корисници права на новчану социјалну помоћ, можете поднети захтев за остваривање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за вашу децу предшколског узраста.