Informator o radu Centra za socijalni rad opštine Kula – maj 2010

Saglasno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dana 12.maja 2010.godine objavljen je  Informator o radu Centra za socijalni rad opštine Kula – maj 2010. Настави са читањем „Informator o radu Centra za socijalni rad opštine Kula – maj 2010“